Truyện cười 3 con quỷ do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười 3 con quỷ

3 con quy

Đọc truyện cười 3 con quỷ

Chuyện kể về ngày nảy ngày nay: Có 3 con quỉ rủ nau di uống cafe. Con quỉ đầu tiên kêu:

– Cho tôi một ly máu nóng. Con quỉ thứ hai kêu:
– Cho toi một ly máu lạnh. Con thứ ba kêu:
– Cho tôi một ly nước sôi. Hai con quỉ kia thấy lạ bèn hỏi:” Sao hôm nay mày hiền thế? Bị bệnh hả?” Con quỉ kia bèn trả lời:
– Tao hôm nay đổi món rồi ,hôm nay tao uống trà túi lọc” Nói xong bèn móc ra 1 miếng……Kotex!

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận