Truyện cười ai đây ta do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười ai đây ta

Đọc truyện cười ai đây ta

Chàng trai gặp người bạn học trên phố cùng với một cô gái,

– Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị: “Ai đây?”.

Người bạn đáp:
– Bạn gái tao.

Chàng trai tức giận quát:

– Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!!!

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận