Truyện cười ai lười hơn ai do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười ai lười hơn ai

Ai luoi hon aiĐọc truyện cười ai lười hơn ai

Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi:

– Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

Ân liền cãi:

– Có bạn lười thì có.

Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:

– Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận