Ai sợ vợ nhất

Truyện cười ai sợ vợ nhất do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười ai sợ vợ nhất

Ai so vo nhatĐọc truyện cười ai sợ vợ nhất

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

– Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

– Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

– Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

 

Gửi bình luận