Truyện cười chuyện nhỏ mà do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười chuyện nhỏ mà

Chuyen nho maĐọc truyện cười chuyện nhỏ mà

Bạn tù hỏi nhau:
– Tại sao anh phải vào đây?
– Tôi bỏ vợ…
– Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!
– … từ trên lầu ba xuống.

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

 

0 comments… add one

Gửi cảm nhận