Truyện cười cùng một loại thôi do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười cùng một loại thôi

Cung mot loai thoi

Đọc truyện cười cùng một loại thôi

Đoàn thanh tra sắp đến làm việc tại sở thú, con sư tử bỗng lăn ra chết. Người trông chuồng sư tử lo quá bèn lột bộ da của nó rồi đóng giả con vật xấu số. Sư tử giả đang đi lại trong chuồng, chợt một con báo đến bên khiến hắn ta sợ rúm người, con báo nói:

– Đừng sợ, mình là thủ quỹ đây, cậu còn thuốc lá không? Con voi đằng kia hút sạch gói thuốc của mình rồi!

(Truyện cười hay tại mtruyen18,com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận