Đọc Truyện Cười 18+ SAO KHÔNG…NGAY TỪ ĐẦU

Truyện Cười 18+ SAO KHÔNG…NGAY TỪ ĐẦU  do mtruyen18.com sưu tầm đọc Truyện Cười 18+ SAO KHÔNG…NGAY TỪ ĐẦU có Video cười 18+

Video 18+ SAO KHÔNG…NGAY TỪ ĐẦU

Phim dành cho người trên 18 tuổi:

Doc Truyen Cuoi 18+ SAO KHONG…NGAY TU DAU

Đọc Truyện Cười 18+ SAO KHÔNG…NGAY TỪ ĐẦU

Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : “Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu”, “Em nào đối được câu này thầy cho 10đ”,
– Một em đứng lên dõng dạc “Thầy ăn cơm, không ăn cứt, cơm ăn xong rồi cũng thành cứt, lôi thôi, sao không ăn cứt ngay từ đầu???

Một học sinh khác:”Mẹ thầy đẻ ra thầy, không đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy, cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung…

Truyện cười 18+ hay tại mtruyen18.com

Gửi bình luận