VN88 VN88

Đọc truyện cười người lớn – Ngon

Đọc truyện cười người lớn – Ngon do mtruyen18.com sưu tầm đọc Đọc truyện cười người lớn – Ngon có Video cười 18+

Đọc truyện cười người lớn – Ngon video người lớn

VÀO XEM PHIM 18+

Doc truyen cuoi nguoi lon - Ngon

Đọc truyện cười người lớn – Ngon

Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát thì mất điện, có người lên tiếng:
– Mẹ kiếp, đang ngon thì mất điện.
Một lúc sau điện sáng trở lại thì vẫn người ấy lên tiếng:
– Mẹ kiếp, đang ngon thì có điện.

(truyện cười người lớn hay tại Mtruyen18.com)

 

VN88

Viết một bình luận