Truyện cười kẻ gián điệp do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười kẻ gián điệp

Ke gian diepĐọc truyện cười kẻ gián điệp

Một người đăng ký xin vào làm gián điệp công nghiệp. Cùng với vài ứng viên khác, anh ta nhận một chiếc phong bì dán kín và được yêu cầu mang nó lên tầng 4.

– Ngay khi người giao phong bì cho anh ta đi khuất, anh chàng liền lẻn vào một căn phòng trống và mở chiếc phong bì ra. Bên trong là một mảnh giấy ghi: “Anh chính là người chúng tôi cần. Xin mời lên phòng nhân sự ở tầng 5”.

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận