Truyện cười không phải thi do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười không phải thi

Khong phai thiĐọc truyện cười không phải thi

Trước kỳ thi học kỳ
– Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?
– Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan.
– Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?
– Tèo: Miễn thi là ko được thi đó.
– Tí: Trời!!

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận