Truyện cười nghĩ đến cha do msuong.com sưu tầm đọc truyện cười nghĩ đến cha

Nghi den chaĐọc truyện cười nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo:

– Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?

– Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

(Truyện cười hay tại msuong.com)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận