VN88 VN88

Nhường đường nào

Truyện cười nhường đường nào do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười nhường đường nào

Nhuong duong naoĐọc truyện cười nhường đường nào

Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một người cao to, ưỡn ngực:

– Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu.

– Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm: Còn tôi thì luôn làm như vậy.

(Truyện cười hay tại Mtruyen18.com)

VN88

Viết một bình luận