Nuốt không nổi

Truyện cười Nuốt không nổi  do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười Nuốt không nổi

Nuot khong noi

Đọc truyện cười : Nuốt không nổi

Sau giờ kiểm tra vấn đáp, hai mày râu trường Đại học Nông nghiệp gặp nhau:

– Mày bốc phải câu gì?
– Tao bốc phải “phân bắc”.
– Thế thì ngon quá! Tao bốc phải “phân chuồng”. Nuốt không nổi!
– ?!

(Truyện cười hay tại mtruyen18.com)

Gửi bình luận