VN88 VN88

Tác phong của giám đốc

Truyện cười tác phong của giám đốc do mtruyen18.com sưu tầm đọc truyện cười tác phong của giám đốc

Tac phong cua giam docĐọc truyện cười tác phong của giám đốc

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :

– Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?

– Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.

– Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ?

– Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

(Truyện cười hay tại Mtruyen18.com)

VN88

Viết một bình luận