Xưng tội – truyện 18+ cười

truyện 18+ cười  Xưng tội do mtruyen18.com sưu tầm đọc  Xưng tội – truyện 18+ cười Tôi có Video cười 18+

Phim 18+ cười – Xưng tội

Phim dành cho người trên 18 tuổi:

Xung toi - truyen 18+ cuoi

Xưng tội – truyện 18+ cười

Có 4 bà sơ khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng 4 bà xưng tội với vị thánh gác cổng.

Bà thứ 1 xưng: “Con lỡ chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông”, “không sao, con hãy nhúng ngón tay vào chậu nước thánh” , vị thánh nói

Bà thứ 2 xưng tội: “con lỡ chạm nguyên cả bàn tay”, “con cứ nhúng bàn tay vào chậu nước thánh”,… vị thánh trả lời.

Bà thứ 3 bước tới định xưng tội thì bà thứ 4 chặn lại. Vị thánh hỏi: “Sao con lại ngăn bà ta lại?”.

Bà thứ 4 trả lời: “bà ta mà để nguyên cái mông vào chậu nước thì làm sao con súc miệng được”.

(Truyện 18+ cười hay tại mtruyen18.com)

Gửi bình luận